Avlyses for første gang på over 40 år

Usikkerheten rundt den framtidige koronasituasjonen setter en stopper for sommerens høydepunkt på Levangsheia.