Avdekket tømmer under utgravingen av B13-tomta

Den siste tids arbeid med utgraving av B13-tomta har avdekket tømmer i den gamle fyllingen fra tiden jernbanen ble anlagt i Kragerø på 1920-tallet.