valg 09

Norge har store energiressurser, mye kapital og en kompetent energibransje. Likevel har regjeringen ikke klart å utløse særlig mye investeringer innen fornybar energi.

Nå er det valgkamp, og Sp går offensivt ut og lover satsing på fornybar energi, deriblant vannkraft. Har SP glemt at de også går til valg på at Erik Solheim skal fortsette som miljøvernminister? Da kan de like godt skrinlegge valgflesket først som sist.

Jeg er dog glad for at Sp nå gir "godkjent-stempel" på forslag som Frp har fremmet på Stortinget, men som Sp da har stemt imot – for eksempel satsing på vannkraft, delegere mer konsesjonsbehandling til fylkene, redusere saksbehandlingstiden fra fem til sju år til 18 måneder, for å nevne noe.

Vi mangler ikke gode kraftprosjekter i Norge. Vi mangler en regjering som gir tillit slik at bransjen våger å gjøre investeringene. Sp har bevist at de ikke evner den jobben.

Ketil Solvik-Olsen, energipolitisk talsmann, Frp