Samlingen var strengt tatt mye mer rød enn rødgrønn. Til møtet med Davidsen på Stopp en halv kom også Telemark Aps stortingsrepresentant fra Kragerø Gunn Olsen og lokale representanter for Ap og SV, men Sp manglet. Fagorganisasjonene dominerte, med representanter for så godt som alle slike i Kragerø samt fylkesorganisasjonene: Fagforbundet i Telemark og dets avdeling i fylkeskommunen, sykepleierforbundet, Telemark handel og kontor, og lokale avdelinger av Utdanningsforbundet, Fellesforbundet og LO samt hovedverneombudet i kommunen.

– Ser forskjellen

– Fagforbundet i Kragerø ønsket et slikt valgmøte hvor Davidsen skal fortelle om offentlig sektor og konkurranseutsetting sett med våre øyne. Som arbeidstakere ser vi forskjellen fra hvordan det var under Bondevik-regjeringene i forhold til perioden 2005–2009. Jeg sier ikke at alt er bra, men under denne regjeringen har kommunene iallfall fått over 30 milliarder mer. Og det er i kommunene velferden skapes, argumenterte leder for Fagforbundet i Telemark Vidar Stang blant annet overfor KV.

Kjenner seg ikke igjen

Ifølge Stang er de fagorganiserte i fylket svært engasjerte i valgkampen for å støtte det rødgrønne alternativet. Stemningen på arbeidsplassene er veldig positiv, og etter mange besøk på sykehjem og lignende kjenner ikke de tillitsvalgte seg igjen i svartmalingen av forholdene i eldreomsorgen. Nasjonen bør imidlertid ha råd til bedre bemanning og fulle stillinger, understreker Stang.

– Kan vi kjøre 300–400 millioner kroner inn i bankvesenet, så kan vi også klare det i eldreomsorgen, framholder han.