Tre virksomheter ble etter første runde nominerte for en finaleplass: H. Evensen manufakturforretning, Ove Bertelsens kolonialforretning i Sannidal og Kragerø taxi. De siste dagene ble det så tett mellom de to sistnevnte kandidatene, at arrangøren av servicekonkurransen besluttet en omkamp.

- Vi har registrert uvanlig aktivitet like før helgen, og for å sikre at vi får den riktige delfinale-vinneren, blir det omkamp mellom Ove Bertelsen og Kragerø taxi, sier KVs markedssjef Hanne Moen.

Denne omkampen skal kun foregå via epost til [email protected] eller til KV per post på adressen postboks 55, 3791 Kragerø.

Det er kun lov å avgi en stemme per person. Fristen for innsendelse er 16. mai.