valg 09

Kollektivtrafikken må inn i valgkampen. Ikke minst i Telemark, det mener Rødt Kragerø.

For en del år tilbake mista Kragerø direktebussen til Porsgrunn/Skien. Rødt har i flere år hatt møter med Nettbuss for å diskutere ulike ruteopplegg og finne ut av hva som hindrer kollektivtrafikken mellom Kragerø og arbeidsplasser i Grenland og hva som står i veien for en direktebuss mellom Kragerø og Skien sykehus.

For et år siden inviterte Rødt til et folkemøte om kollektivtrafikken, med Nettbuss, med Vestviken, med fylkets infrastrukturutvalg, med egen kommune og mange andre aktører til stede. Og folkemøtet vedtok enstemmig et krav om å få direktebuss tilbake.

Etterpå har Rødt samarbeida med avisa Varden om å synliggjøre den kronglete reisen innad i fylket, med forskjellige bussbytter og ny venting for å nå helt fram til f.eks. Sykehuset Skien. Skoleelevene har et lignende problem fram og tilbake til skolen. Nærpå 500 voksne pendlere reiser med egen bil att og fram hver arbeidsdag.

Som en følge av næringssjefen i Kragerø, Per Krogsrud, sitt arbeid på flere kontaktmøter og næringssjefens markedsundersøkelser og opplegg for finansiering ser det nå ut til at en skal begynne innen september d.å. går ut, med morgenruter og ettermiddagsruter gjennom fylket, direkte. Endelig kan arbeidet krones!

Dersom folk med bil ikke nøler med å bruke det nye kollektivmiddelet, så kan denne direktebussen bli en seier for et samarbeid innenfor Telemark og en seier for miljøet. Rødt Kragerø oppfordrer alle til være observant på direktebussen og utnytte kollektivtilbudet. Stem på Asgeir Drugli ved stortingsvalget. Som i andre saker for Telemark vil vi fôre og følge opp vår representant med viktige moment fra dennes dag én på Stortinget!

Rødt Kragerø