Etter at Kruse Smith nå har revet de to trehuskopiene fra 1974 som sparebanken skal erstatte med noen temmelig tvilsomme nybygg som er dårlig tilpasset Kragerø sentrums tradisjonelle byggeskikk, skala og former, kan vi en kort tid studere den søndre gavlveggen på «Fanny Thaulows hus», for første og siste gang siden tidlig på 1800-tallet.
I Carsten Hopstocks bok om Kirkegata, som Historielaget utga i 2001, kan vi lese at ved den første branntaksten i Kragerø i 1765 var denne tomten bebygd med et lite laftetømret hus med stue, kammers og kjøkken, grue på kjøkkenet og ovn i hvert av de to rommene. Eieren het Gunder Bjørnsen, og takstmennene satte huset i en verdi på 30 riksdaler.
I 1837 var Henrich Biørn junior blitt eier og to år senere var det madame Maren Luxdorph som eide det. Huset målte 12x13 alen i grunnflate, stadig med stue, kammers og kjøkken, samt et værelse og kjøkken oppe i loftsetasjen. Det sto på en høy kjelleretasje, og ble vurdert til 500 spesiedaler i 1846.
1865 var kjøpmann C. Wang blitt eier, og taksten var økt til hele 850 spesiedaler. I 1876 var Wangs svoger, konsul Lars Larsen eier (fru Wang var Larsens søster), 1898 var skomaker Wraal Olsen eier, og i 1909 var det Margrethe Paulsen som eide det. Hun sa til takstmennene at da var huset 100 år gammelt.
Ser vi på fasaden mot gaten i dag, er det tydelig at den fikk tidsriktig panel, vinduer og listverk en gang mellom 1880 og 1900. I den høye kjelleretasjen ble det innredet lokale for verksted eller butikk. I 1931 var det fru Paulsens arvinger som var eiere, og da var det to urmakere som hadde hver sin butikk og verksted i sokkeletasjen: Urmaker C. Svendsen, og urmakermester Anun Larsen, to konkurrenter side om side! Senere hadde søstrene Torjussen sin strikke- og broderiforretning i lokalet. Fanny Thaulow, født Paulsen, eide huset til sin død i 2000, og hennes søster Lilla, gifte Perry i USA, overtok etter henne.
Ser vi på den nå frilagte sørveggen, står den med synlig laftetømmer for mesteparten, og litt tømmermannskledning bevart ved hjørnet mot gaten. I loftsetasjen står derimot den grå kledningen og horisontallisten i etasjeskillet bevart, pluss den lukkede vindusåpningen fra den gang gavlveggen sto synlig til engang nabohuset ble reist i full høyde. Taket på baksiden mot Løkkebakken er blitt løftet i flere omganger, og ark eller kvist på taket er føyd til ved behov. Huset ser ut til å være bygd kloss inntil terreng og fjell på baksiden, så tomten har vært svært liten.
I dag er det Tinas Wok som disponerer butikklokalet i sokkeletasjen.
Ulf Hamran