valg 09

Vi står fremfor et av tidenes mest spennende valg noensinne. Hva du velger er viktig for hvilken utvikling kommune får.

Jeg har valgt Frp fordi jeg vil ha:

En strengere innvandringspolitikk, Norge har tatt imot fire ganger så mange asylsøkere som Danmark og Finland til sammen. Vi kan ikke ta imot flere enn vi klarer og integrere.

Private og offentlige sykehus får like vilkår. Det viktige er ikke om det er offentlig eller privat, men at du får den behandling du trenger når du trenger det. Helsekøen har økt med 20.000 årlig etter at den rød grønne regjeringen overtok.

Samboende og gifte pensjonister skal motta hele sin pensjon. I dag får de kun beholde 85 % av sin opparbeidete pensjon

Staten skal overta ansvaret for skolene. At ikke skolene og undervisningen blir en salderingspost i kommunebudsjettet.

Lovfestet rett til sykehjemsplass. Når du har behov for en sykehjemsplass skal dette fremskaffes på lik linje som om en har rett til barnehage eller SFO plass.

Nedsettelse av skatter og avgifter. Fjerning av eiendomsskatt, formuesskatt og arveavgift. Pussig hvordan en Passat i Norge koster 410.000 kr og lik i Sverige koster 240.000 kr.

Investering i infrastruktur i form av veier, opprusting av skoler og sykehus. Oljefondet tapte 102 milliarder på verdens børsen i 2008.

Jeg har tro på at lokalpolitikere har best evnen til å bestemme i egen kommune, om det gjelder areal disponeringer, skjenketider, åpningstider, nærings utvikling, flyktning mottak. m.m.

Fremtidens velferd er avhengig av nytenkning og vilje til å arbeide for å produsere verdier.

Jeg ønsker meg et samfunn med valgfrihet, respekt og muligheter for alle mennesker. Det kan vi få med Frp i regjering.

Godt valg!

Henriette Fluer