valg 09

FrP har sagt at de vil forandre Norge om de kommer til makta, og det har de helt rett i! Om Siv Jensen blir statsminister vil det få betydelige konsekvenser for samfunnsutviklingen. Partiet vil ha mindre sterke organisasjoner og mer lokal lønnsdannelse som vil føre til større lønnsforskjeller. Partiet vil, sammen med Høyre, gi skattelette på millioner av kroner til de som tjener mest i Norge, mens vanlige lønnsmottakere vil få småpenger i forhold. Var det noen som snakket om partiet for folk flest! Det er jo ikke uten grunn at milliardærene i Norge gir Frp millionstøtte i valgkampen, de vet jo hva de vil få igjen om Frp vinner valget.

Frp går inn for mer marked og mindre stat enn det som kjennetegner den norske og nordiske velferdsmodellen. De ønsker å amerikanisere norsk politikk, selv om de benekter dette selv. Det er helt klare forskjeller mellom de nordiske landene og særlig USA og Storbritannia. Norge har et høyere skattenivå, men til gjengjeld langt lavere ledighet, bedre konkurranseevne og mye større sosial likhet enn disse landene. Det er langt flere kvinner og eldre i arbeid, og det er en målbar større tilfredshet og lykke i de nordiske landene med sine velferdsmodeller enn i USA. Alt dette hviler blant annet på en sterk offentlig sektor, store og sterke fagorganisasjoner og offentlige finansierte velferdsordninger.

Alt dette vil Frp rive ned, det vil føre til at de som har råd vil trekke seg unna og betale for godene sjøl. Skattelettelser vil øke deres muligheter til å velge på øverste hylle.

Derfor vil SV avvise Siv Jensens politikk, og heller bygge videre på velferdsstaten slik som den er i dag. Sv vil være en garantist for en sterk velferdsstat, så derfor burde valget 13 og 14 september være klart!

Kragerø SV