valg 09

14. september er det Stortings- og Sametingsvalg. Kjernen i valget denne gangen er hvilke verdier vi ønsker i samfunnet og hva slags arbeidsliv vi vil møte etter valget.

Vi ønsker et arbeidsliv som gir trygghet i hverdagen, med faste og hele stillinger til alle arbeidstakere. En sterk Arbeidsmiljølov som sikrer normalarbeidsdagen er en forutsetning for et godt arbeidsliv. Lovfestet rett til læreplass er også nødvendig, da mange unge blir frarøvet denne retten.

En stemme til de borgerlige partiene er en stemme til en lengre arbeidsdag. De stemte våren 2005 for at man skulle kunne jobbe 13 timer om dagen, eller 60 timer i uka. Uten overtidsbetaling! Det er det du som arbeider som taper på. Den rødgrønne regjeringen stoppet dette. De er for et arbeidsliv der arbeidsdagen skal være maksimalt ni timer om dagen, eller 40 timer i uka. Jobber du mer enn dette skal du ha overtidsbetalt.

En stemme til de borgerlige partiene er en stemme til flere midlertidige ansettelser. De stemte våren 2005 også for at en arbeidsgiver skulle kunne ansette en arbeider i inntil 12 måneder midlertidig. Det er det du som arbeider som taper på. Uten fast jobb vil du ikke få lån til for eksempel kjøp av bolig. Dagens rødgrønne regjering stoppet også dette. De er for et arbeidsliv der alle skal være fast ansatt.

De borgerlige partiene sier at de vil endre Arbeidsmiljøloven med hensikt på å myke den opp, gi mer makt til arbeidsgiveren og mindre makt til arbeidstakerne. Den rødgrønne regjeringen ønsker å beholde dagens Arbeidsmiljølov.

De borgerlige partiene ønsker ikke å satse slik at alle kan få den læreplassen de har krav på. I 2003, under borgerlig styre, fikk kun 53 prosent læreplass. I 2008, under den rødgrønne regjeringen, fikk over 65 prosent læreplass. De rødgrønne partiene støtter oss i kravet om lovfestet rett til læreplass, slik at framtidens arbeidere kan fullføre utdanninga si.

Den rødgrønne regjeringen har de siste fire åra jobbet aktivt for at arbeidslivet i Norge skal bli bedre. De har økt tida du kan få utbetalt dagpenger, hvis du skulle bli arbeidsledig. De har gjeninnført ordningen med at man får feriepenger av dagpengene, noe som kan gi arbeidsledige opptil 20.000 mer i året. I tillegg er skattesystemet lagt om slik at de som tjener minst betaler minst i skatt, mens de som tjener mest betaler mest.

Det er et slikt arbeidsliv vi er for. Et arbeidsliv som gir trygghet i hverdagen. Et arbeidsliv med faste, trygge arbeidsvilkår og arbeid til alle. Derfor vil vi oppfordre deg til å stemme på et av de rødgrønne partiene 14. september.Katrine Anita Heggelund, leder Fellesforbundets ungdomsutvalg

Ante Ingar Nylund, Norsk Arbeidmands- forbunds ungdomsutvalg

Linn Hemmingsen, leder Fagforbundet ungdom

Øyvind Hvidtsten, leder El&Its ungdomsutvalg

Per Ole Melgård,

leder Norsk Transportarbeider-

forbunds ungdomsutvalg

Marius Nilsen,

leder Handel & Kontors ungdomsråd