Bør vi som ønsker en stedstilpasset utvikling slå oss sammen med Arkitekturopprøret?

I så fall er tiden den rette nå, når planer skal legges for framtidas Kragerø.

Det betyr ar vi krever:

Plass for en tradisjonsorientert arkitektur og byplan.

Vi vil ha:

En menneskelig målestokk: Hus som passer oss i størrelse og høyde.

Sammenheng: Hus som skaper orden og sammenheng – rekker, gater, sluttede kvartaler og skjermede plasser.

Hus som taler til oss på et språk vi forstår: anerkjente former, gode materialer, kyndig komposisjon og omtenksom detaljering.

Hus som respekterer stedet og passer til eksisterende hus i type og størrelse.

Fri bane for bygg av tradisjonell form.

Og at vi er lei av:

Høybygg som rager over oss, og lange, ubrutte fasader som står i vår vei.

Store bygg omgitt av dødt rom: av bilgater, parkeringsplasser eller pliktmessige grøntanlegg.

Glatte blanke fasader; naken betong; elementbyggeri; kantet omriss; vilkårlige form-påfunn.

Bygg som i målestokk eller form vanvører husrekken, kvartalet eller strøket.

En arkitektonisk elite som med sin organisasjonsmakt undertrykker tradisjonell estetikk.

Dette kan vi oppnå ved appell til folkelig fornuft.

Dag Westhrin