Tidligere i år tok vi kontakt med kunstfaglig sjef på Skagens museum Charlotte Lindvald med spørsmål om vi kunne få til et samarbeid.

Mange av de malere som holdt til i Skagen er også malere som er kjent for å ha malt i Kragerø. Her kan vi nevne kjente kunstnere Christian Krohg, Wilhelm Peters, Eilif Peterssen, og Frits Thaulow.

Dette syntes Lindvald var spennende siden Skagen hadde sin gullalder på slutten av 1800 tallet, og Kragerø har sine mest kjente malerier fra samme periode.

Vi fikk umiddelbart ja fra Skagens Museum, og de åpnet opp hele sitt billedarkiv for oss. Det betyr at vi i sommer kan vise frem motiver av Skagens malere,sammen med motiver fra Kragerø.

Det blir spennende å se om det er likheter.Utstillingen er kommet til med hjelp av Skagerrak Sparebank, Kulturetaten og Jobbprofilering.

Vi åpner lørdag 25. juni!

Morten Skjævestad, Kragerø og Malerne