I disse dystre tider er humoristiske innslag i hverdag og presse ønskelige. Slik velger jeg å tolke tunnellforslaget på Øya i KV 31/5. For å holde seg på den spøkefulle side viser jeg et utdrag av det område hvor undertegnede bor. De røde bokstaver er påført av meg så det blir lettere å orientere seg. Det foreslås altså å legge et lokk mellom naboens og min bopel før veien går inn i fjellet på min/vår gårdsplass.

For anskueliggjøring også et foto. Lokket legges mellom de to hus,før tunnellen begynner i bergveggen i bakgrunnen.

Wildenwey skrev: «Det var ingen tvil, det var slik hun var, hun narret april i februar.»

Min versjon blir: «Det er ingen tvil hos Kai. Arkitekten er mentalt i svai, narrer april i mai!»

Monitorbåen er også nevnt. Den har sitt navn etter at Norges maritime stolthet, vårt første pansrete skip dundret inn i den på sitt jomfrutokt i 1870. Det var sin tids HELGE INGSTAD skandale. Om ikke skandale håper jeg her på et lignende arkitektonisk skipbrudd.

Den andre delen, tunnel med innkjøring før Møllerstubakken virker mere vettig. Jeg ser for meg Øya som et lokalt St. Paul de Vence i Provence. Men om jeg husker rett er det der 11 vertikale fjelletasjer og man tar heis opp til landsbyen.

Skjønt hvordan skal takle den enormt økte biltrafikken over en (i praksis) enveisregulert Øybru overgår min fatteevne. For å slutte lyrisk-humoristisk, som jeg begynte, vil jeg si at dette vil bli en «Bridge over troubled water!»

PS. De fleste kan vel så mye fransk at de vet at stedsnavnet Vence uttales VAS.

Kanskje beste karakteristikk av prosjektet!

Kai Dyrkorn