Gå til sidens hovedinnhold

Appell til våre lokalpolitikere

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg vil hevde at Kragerø bibliotek er et av byens hjertekamre. Det er en umistelig del av vårt lokalsamfunn, og er en felles kulturell kapital vi må hegne om.

Et folkebibliotek har mange roller og oppgaver, og det vil føre for langt å gå i detalj, men jeg vil gjerne understreke følgende:

Biblioteket er en grunnpilar i et demokratisk samfunn ved å ha tilgang på gratis informasjon og kunnskap som man trenger for å kunne være en aktiv samfunnsborger (litteratur, aviser, tidsskrifter, digital informasjon mm). En generelt belest, opplyst og kritisk befolkning er viktig for å forsvare og utvikle demokratiet. Biblioteket som møteplass og debattarena er også vesentlig her.

Biblioteket som tilbyder av alle typer litteratur for alle aldersgrupper, med nytt tilfang hvert år, samtidig som viktige elementer i vår kulturarv ivaretas og formidles.

Ikke minst er det viktig at den oppvoksende slekt kan finne seg til rette i og bruke biblioteket, og det ser vi heldigvis mange eksempler på. Kanskje er det en potensiell Henrik Ibsen eller Niels Henrik Abel i flokken som finner inspirerende stimuli? Og hvor viktig er det ikke for mange som skal lære seg norsk å ha tilgang på tilrettelagt litteratur? Mye mer kunne anføres.

Man kan kanskje tenke at siden nå biblioteket er på plass med alt sitt gode innhold, så kan det kanskje fjernes noen midler til drift. Hvis man tenker slik, vet man for lite om at et slikt velfungerende bibliotek er helt avhengig av de personalressursene man har. De ansatte står på hele tiden, er profesjonelle, flinke, kreative og erfarne, men man kan få en uønsket negativ dominoeffekt ved å flytte på en brikke. De er ikke flere enn de må være for å tilby de mangfoldige og viktige bibliotektjenestene de gjør.

Med all respekt for den ublide oppgaven dere folkevalgte er satt til å gjøre, så vil jeg på vegne av flere be dere om å tenke omvendt: se på muligheter til å øke inntektene i stedet for å kutte i viktige tjenester. En 1/2-1 promilles økning i eiendomsskatten ville antakelig vekke langt færre protester enn resultatet av de foreslåtte kutt fra kommunedirektøren.

Og jeg må spørre, med tanke på alle nye leiligheter som bygges og planlegges: hva slags by/lokalsamfunn inviteres folk til å flytte til? Vi må ha kvaliteter som de fleste etterspør, i tillegg til naturen. Gode oppvekstvilkår og varierte kulturtilbud er en nødvendig del av et godt bomiljø.

Reidun Flaaten

Kommentarer til denne saken