Åpner Løkkebakken for ferdsel i begge kjøreretninger

Som en følge av at Biørnsborgbakken er stengt grunnet rehabilitering av kloakk- og vannrør denne uken, blir det åpnet for toveistrafikk i Løkkebakken.