Mistenker du at du kan ha coronavirus, åpner legevakten for prøvetaking etter avtale onsdag. Det er også legevakten man skal henvende seg til for å få råd og eventuelt avtale undersøkelse. Prøvetakingen tas i tidsrommet fra 08–16 etter avtale, opplyser kommunen.

– I går ble flere tilfeller av coronasmitte bekreftet i Norge. Folkehelseinstituttet informerer om at personene er hjemmehørende flere regioner i Norge. Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at personene utgjør en smitterisiko for andre. For å være på den sikre siden er personene i hjemme-karantene og følges opp av lokal helsetjeneste i tråd med råd fra Folkehelseinstituttet, sier Line Vold, ifølge kommunens nettsider.

– Godt forberedt

Kommunen opplyser videre at enhet for helse og omsorg er forberedt på smitte i Kragerø kommune, og at de følger retningslinjene fra folkehelseinstituttet som kontinuerlig oppdaterer om situasjonen.

Viruset smitter gjennom luften, og ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre. Det kan også smitte ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host, for så at andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Når skal du kontakte legen?

Symptomer på viruset er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Mistenker man smitte skal man kontakte fastlege eller legevakt.

Kommunen opplyser at man skal kontakte lege om man har slike symptomer og i tillegg har vært i et område med vedvarende spredning, eller om man har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med viruset i løpet av de siste 14 dagene.