(Telemarksavisa)

Kvoten er fordelt på tre jaktområder. I den samlede kvoten på 20 dyr kan inntil seks av dem være hunner eldre enn ett år, opplyser Fylkesmannen i Agder på sine nettsider.

Jaktområde tre som omfatter kommunene Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Froland, Arendal, Grimstad, Valle og Bykle i Aust-Agder, samt Sør- og Vest-Telemark, er tildelt en delkvote på seks dyr, hvorav to hunngauper eldre enn ett år.

I såkalte beiteprioriterte kommuner i Aust-Agder som Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand, er det i tillegg åpnet for kvotefri jakt.

(©NTB)