Det skjer etter at Linda Hofstad Helleland i Høyre åpnet for å diskutere en lokal besøksavgift i kommuner som blir belastet med mange turister, skriver Dagens Næringsliv.

Næringspolitisk talsperson Steinar Reiten i KrF sier partiet forholder seg til regjeringsplattformen og reiselivsmeldingen som kom for to år siden. Den sier et klart nei til en nasjonal turistskatt.

– I likhet med Høyre er vi snart i en prosess med å skrive nytt partiprogram foran valget i 2021. Jeg har gjort meg en del tanker rundt dette med turistskatt uten at det foreløpig er forankret i partiet, sier han til avisen.

Kommunene bestemmer?

Reiten peker på at det kan bli aktuelt å vedta lovendringer som gjør det mulig å etablere en besøksavgift innenfor det kommunale selvstyret.

– På steder der næringen og kommunen blir enige, kan man se for seg en avgift som eksempelvis hoteller, campingplasser og cruiserederiene får i oppdrag å belaste gjestene som krone for krone går tilbake til næringen for å heve kvaliteten på reiselivsproduktet.

Reiten mener det kan bli en vinn-vinn-situasjon for både kommunen og reiselivet.