Åpent brev til politikere og administrasjon i Kragerø kommune

Levangsheia skole.  (Illustrasjonsfoto: Arkiv/Elin Frisch Selås)

Levangsheia skole. (Illustrasjonsfoto: Arkiv/Elin Frisch Selås)

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I løpet av året skal politikerne ta en viktig avgjørelse om skolestrukturen i Kragerø. Utfallet av de valg man tar gir konsekvenser for barna, familiene og lokalsamfunnet. Da er det viktig å være kjent med fakta i saken.

FAU vil derfor belyse to ting i høringsdokumentet, som ikke er problematisert.

Reisevei.

I høringsdokumentet står det:

«ingen av alternativene medfører reiseveg som utfordrer de anbefalingene som er gitt i dokumentet over, forutsatt for at det finnes egnede løsninger for elevene.»

Egnede løsninger i høringsdokumentet er for eksempel at bussen kjører om bord på fergen og tar med seg elevene til byen.

Høringsdokumentet belyser ikke reiseveien for elevene fra Levangsheia og gir derfor ikke et riktig bilde av situasjonen for elevene.

Levangsheia er området fra Ørvik helt ut til Portør og til kommunegrensa. Det er ikke slik at alle barn bor langs RV351 og har busstoppen rett på utsiden av huset sitt. Flere barn bor i Ellingsvika, Hellermyr og Myra hvor reiseavstanden opp til bussen er 1-1,5 km distanse å gå. Allerede før bussen har hentet disse barna, så starter reisetiden å tikke når man går hjemmefra. Fra Portør er reisetiden på Farte.no med buss 30 minutter. Reisetiden direkte med ferje er 15 minutter.

I retningslinjene for grunnskolen står det «Ved vurdering av akseptabel reisetid må gangtid, ventetid og tid med transportmiddel ses i sammenheng».

Reisetiden er en ting, men det bør også problematiseres hvorvidt det er mulig å omorganisere ferjer og bussruter på en slik måte at tiden kan presses ned til de veiledende anbefalingene fra departementet. Om barna fra Levangsheia starter på skole i Kragerø måtte man ha omorganisert ferjerutene, både på morgen og formiddag/ ettermiddag. Er dette i det hele tatt praktisk mulig med skoleelever fra øyene, som også skal på skolen til samme tid?

Slik vi ser det er det en for stor risiko for barna på Levangsheia å forutsette en løsning av problematikken rundt reisetid/avstand på en måte som tilsynelatende ikke lar seg løse i praksis.

Kostnader.

Et annet forhold som ikke er tatt med i høringsdokumentet er kostnadene ved å flytte alle barna fra Levangsheia skole over til Kragerø. Det er ikke tatt med i beregningen under de ulike modellene.

Det er ikke slik at alle elever på Levangsheia skole i dag allerede har skoleskyss slik at kostnadene til transport vil være uforandret enten de skal til Stabbestad eller Kragerø. De elevene som i dag kan gå til skolen på Stabbestad må ta ferje til Kragerø, og de som fra før må ta buss til Stabbestad, må i tilfellet ha buss og ferje. Noen barn har også krav på tilbringerskyss på grunn av lang avstand til bussholdeplass. Det bør også legges til grunn kostnader til ledsager av de miste barna på skoleveien. Vi antar dermed at det vil være for lavt å legge gjennomsnittskostnaden på kr 13000 pr elev til grunn slik det gjøres for andre skoler der elevene kun må busses.

Vi i FAU ønsker at disse kostnadene synliggjøres i høringsgrunnlaget. Dette er relevant og viktig informasjon som bør inngå i høringsdokumentet på lik linje som ved beregning av kostnadene ved nedleggelse av andre skoler.

Med vennlig hilsen

FAU på Levangsheia barneskole v/ Atle Oppebøen og Ida Christine Ahlgren Hødnebø

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken