I 50 år har loven om strandsona vært i kraft, likevel viser helt nye tall fra SSB at den sakte, men sikkert blir bygget ned. Da mister folk flest muligheten til å ferdes der og bruke den slik allemannsretten gir oss lov til.

SSBs oversikt viser at problemet er størst der det bor flest folk og det er der mange har bruk for god plass til å kunne gå tur, kunne bade og fiske langs sjø, vann og vassdrag. Allemannsretten er viktig for hele vår måte å leve på, men med stadige inngrep så blir den mindre og mindre verdt.

Strandsona skal være for alle, men regjeringa har gjort det lettere for kommunene å la private med mye penger få ta monopol på større og større deler av stranda som alle skulle kunne bruke. Det er klassepolitikk av kjent høyre-merke, og når skaden er skjedd er det nesten umulig å rette opp. SV krever kraftige tiltak for å stoppe nedbygginga der våre fellesinteresser er under press og sikre rettighetene til folk flest. Det handler ikke om å hindre nødvendig vedlikehold på det som er bygget, men om at stadig nye områder blir reservert for de som har penger å betale.

Den siste utviklingen må få Monica Mæland til å trekke hodet opp av sanda og ta ansvar. En kan ikke vente og se hvordan dette går. Hvis dette får fortsette blir det ikke en meter strandsone igjen til folk flest i Oslofjordområdet, og andre befolkningsrike og viktige friluftsområder flere steder i landet.

Kommuner som våger å ta opp kampen mot de som bygger ulovlig sliter hardt for å få fjernet slike utbygginger, og det koster mye penger. Kommunene må få både kompetanse, og støtte i sterkere nasjonale regler til å stå mot. Og det må være politisk vilje i kommunene til å beholde strandsonen. Da trenger vi sterke SV i mange kommuner. Dette er nødvendig om vi vil bevare strandsonen tilgjengelig for alle, i stedet for at det blir kun et sted for de få.

Øyvind Olsen

førstekandidat kommunestyret Kragerø SV

Ådne Naper

førstekandidat til fylkestinget Vestfold og Telemark SV