I 2021 fikk Kragerøhåndballen det største beløpet som hittil er tildelt, etter at KV og Sparebankstiftelsen DNB i 2020 startet støtteordningen til tiltak for barn og unge. Tildelingen på 50.000 kroner kom i forbindelse med etableringen av «Miniheltene», som er en del av Kragerøhåndballens tilbud om tilrettelagt håndball (TH).

Fredrik Brubakken, som har TH-laget som sitt hjertebarn, legger ikke skjul på at midlene man ble tildelt har betydd veldig mye for spillere og trenere.

– Uten disse midlene hadde vi neppe kunnet satse slik vi har gjort, sier Brubakken.

– En del av pengene ble brukt til innkjøp av masse utstyr. Ikke bare håndballutstyr, men også utstyr til kombinasjonstrening. Vi har mange forskjellige typer aktiviteter for holde oppe interessen blant spillerne. Alle som har kjøpt inn utstyr til en gymsal vet at det er kostbart.

Brubakken nøler ikke med å oppfordre andre lag og foreninger i Kragerø til å sende inn en søknad om midler, når det nå utlyses en ny tildelingsrunde.

Gode lokalsamfunn

Pengestøtten fra KV inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som Amedia-avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

(Artikkelen fortsetter under bildet)


– Vi heier på dem som jobber for å skape gode lokalsamfunn. Jeg er glad for at KV som en sentral samfunnsaktør i Kragerø får anledning til å bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, sier ansvarlig redaktør Espen Solberg Nilsen i KV.

– Vi har fått mange gode søknader om støtte til ulike lokale tiltak for barn og unge under de tidligere tildelingsrundene, og jeg håper at søknadsbunken blir minst like stor i år, sier Solberg Nilsen.

Søknadsfristen

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomité, bestående av personer fra KV avis og et eksternt medlem, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Dette er medlemmene i juryen: Ansvarlig redaktør Espen Solberg Nilsen, nyhetsredaktør Jeanette Brubakken og tidligere KV-redaktør Jon Fivelstad.

Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad

– Jeg vil oppfordre dem som vurderer å søke til å sette seg inn i kriteriene for hva slags type tiltak som kan få støtte. I søknadsportalen er det en nyttig sjekkliste man bør ta en kikk på før søknaden skrives, sier KV-redaktøren.

– Drangedal er også en del av KVs dekningsområde, men søknader om støtte til tiltak i Drangedal må sendes via TA, som også er en del av samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB, legger Solberg Nilsen til.